[2017.09.16] Conductor Jose Francisco Sanchez, Mezzosoprano Mireia Pinto in prague, Czech republic

 

Sep 16th, 2017  | 08:00 pm

at Smetana Hall in Prague

 

 

North Czech Philharmonic Orchestra

Jose Francisco Sanchez, Conductor

Mireia Pinto, Mezzosoprano

 

 

<Program>

 

W.A Mozart

Concert aria KV. 582

 

G. Bizet

Carmen (Aria)

 

G.Donizetti

Lucrezia Borgia (Aria)

X